Сортлогч тоологч машин гэж юу вэ?

Та өдөр тутам мөнгө ангилах,  тоолох  үйл явцаа дуусгах гэж сандарч байна уу? Хэрэв та бэлэн мөнгөө гараар тоолдог бол үүнд гайхах зүйл алга. Гараар бэлэн мөнгийг тоолох, ангилах нь цаг хугацаа алдах, буруу тоолоход хүргэдэг.

Гар аргаар бэлэн мөнгөтөй харьцах нь алдаа гаргах боломжтой нь мэдээж хэрэг ч бас бизнесийн үр ашигт хохирол болон алдаа дутагдал учируулж байдаг. Сортлогчтой мөнгө тоологч машиныг ашигласнаар бэлэн мөнгөтэй ажиллах ажиллагааг гүйцээх толгойний өвчнийг үгүй хийдэг. Сортлогч машиныг авч хөрөнгө оруулалт хийснээр өөртөө болон ажилчдынхаа ажлыг хөнгөвчилж байгаа юм.

Сортлогчтой тоологч машин гэж юу вэ?

Сортлогчтой мөнгө тоологч машины  жирийн тоологчоос  ялгагдах зүйл нь бүхий л мөнгөн дэвсгэртийг  үнэ цэнээр нь  зөв ангилан хариуцлагатай ялгаж тоолдог.

Сортлогч машин нь бэлэн мөнгийг боловсруулахад хэд хэдэн боломж бүхий алхамаар ажилладаг.

Таны холилдсон дэвсгэртүүдийг сортлогч тодорхой техникийн үзүүлэлтийн дагуу хүлээн авснаар таньж баталгаажуулалт хийсний дараа ангилдаг.

Сортлогч машин нь бизнесд хэд хэдэн анхдагч үр ашгийг нэмэгүүлдэг.

Ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлснээр зардлыг бууруулдаг. Гараар мөнгийг тоолоход шаардагдах цаг хугацаа өдөр бүр харилцан адилгүй байдаг. Мөнгө сортлогч машиныг нэвтрүүлснээр таны хөдөлмөрийн зардлыг бууруулж, өдөр бүр тогтвортой ажлын бүтээмжийг бий болгоно.

Та бэлэн мөнгө ангилах болон тоолох цаг хугацааг багасгаснаар бизнесийнхээ бусад өсөлт хөгжилд илүү анхаарлаа хандуулах боломжтой болох юм.

 

Мөнгө сортолж, багцлах

Сортлогчтой мөнгө тоологч  машинд  дэвсгэртийг таних үйл ажиллагаа  явагддаг.

Таны хүссэнээр янз бүрээр таны мөнгийг ангилах болно.

By denomination: Таны дэвсгэртийн хэмжээг ихээс бага дэвсгэртийн дагуу ялган ангилна.

By fitness: Таны бэлэн мөнгийг сортолж тоолох явцийг удаашруулахад хүргэдэг гэмтсэн, хуучирсан мөнгөн дэвсгэртүүдийг ялгаж сортлоно.

By orientation: Ялгаж авах дэвсгэртээ өөрөө сонгож эрэмбэлж сортлоно.

 

 

Хуурамч дэвсгэрт илрүүлэх

Хуурамч дэвсгэрт нь мөнгөтөй холбоотой бизнест учирч болох том эрсдэл юм.Иймээс хуурамч дэвсгэрт илрүүлэх технологид хөрөнгө оруулалт хийх нь таны бизнес хуурамч төлбөр тооцоог хүлээн авахаас сэргийлж чадах хамгийн сайн арга зам юм.

Сортлогч нь мөнгөө ангилж тоолохоос гадна олон төрлийн хуурамч дэвсгэртийг өндөр нарийвчлалтайгаар шалгаж илрүүлэх боломжтой. Сортлогч машин нь таныг хуурамч мөнгөн тэмдэгтээс хамгаална.

Мөнгөн дэвсгэртийг ангилах ажиллагаа

Сортлогчтой мөнгө тоологч машин нь банк, казино, зээлийн төв зэрэг томоохон хэмжээний бэлэн мөнгөний урсгалыг зохицуулдаг газруудад тохиромжтой.

Энэ нь мөнгөний аюулгүй байдал, нарийвчлалыг нэмэгдүүлэх болон мөнгөний хэмжээг үр ашигтай тоолж, боловсруулах уян хатан байдлыг танд олгоно.

 

 

 

 

 

 

 

БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАГЧ
ЗАХИАЛГА