Гадаад валютын улсын нөөцийг 209 сая ам.доллараар нэмэгдүүлжээ

Оны эхний зургаан сард Төв банк зургаан тонн алт худалдан авчээ.  Энэ нь өмнөх жилүүдээс нэг их ахьсан үзүүлэлт биш. Гэхдээ  аж ахуйн нэгж,  хувиараа алт олборлогч нар олборлосон алтаа Төв банкинд тушаахыг илүүд үзэ:ж байгааг илэрхийлнэ.  

Монголбанк аж ахуйн нэгж, иргэдээс нийт зургаан тонн үнэт металл худалдан авч, гадаад валютын улсын нөөцийг 209 сая ам.доллараар нэмэгдүүлсэн байна.

Орон нутагт алт худалдан авах үйл ажиллагааг ойртуулснаар энэ онд Дархан-Уул аймаг дахь Монголбанкны хэлтэст 126 кг үнэт металл, Баянхонгор аймаг дахь Монголбанкны салбарт 221 кг үнэт металл худалдан авсан аж.

БЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАГЧ
ЗАХИАЛГА