DS-2115

Автомат/Гар ажиллагаа , Багцлах, Нэмэх,
3 хурдны сонголт
Өөрийгөө цэвэрлэх ажиллагаа
Хуурамч мөнгөн дэвсгэрт илрүүлэх: UV,MG.IR
Хуурамч Доллар, Юань, Төгрөг, Евро илрүүлнэ
Тоололт алдахаас хамгаалагч
Түргэн хялбар ажиллагаа
Хуучирсан, задгай дэвсгэрт тоолоход тохиромжтой

Үзүүлэлт  
Хэмжигдэхүүн 300х260х 1951
Цэвэр Жин Арргох. (Shipping weight: Approx. 16 kg / 2 units)
Тоолох Хурд 800 ш/минут, 1200 ш/минут, 1500 ш/минут
Тэмдэгт Тоолох багтаамж 50x90mm~100X 185mm
Toxupyyлгa External Printer(only for Value Models), External Display, RS-232C I/F Cable, USB I/F Cable
Нэмэлт Хэрэгсэл Power Code
Багцлах ажиллагаа Variable 1-999 pieces
Алдаа Илрүүлэгч Double, Chain, Half, Jam
Илрүүлэх Функц Төгрөг, Доллар, Юань
Хэмжээ Шалгагч  Length, Width (only for 75S Models)
Тэжээлийн бүтэц  Friction, Intermittent roller type
Дэлгэц 5 digit LCD total display / 3 digit LCD batch display | 9-segment LED display
Темпратур Operating: 0C ~ 40C / Storage: -30C~85C
Мөнгөний нягтралын тохиргоо Adjustable 5 levelsБЭЛЭН МӨНГӨНИЙ ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАГЧ
ЗАХИАЛГА